ทัวร์ไต้หวัน เลสโก อาร์ตัวพ่อ หนาวโถว ไทจง ไทเป พิเศษ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ด แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5วัน 3คืน (เม.ย.-ก.ค.62) โดยสายการบิน Nok scoot เริ่มต้น 13,999.-

MR.TAIWAN-XWZG-65 ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บ้านที่ถูกวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรือกำแพงของ หมู่บ้าน

Read more

ทัวร์ไต้หวัน T-DED อาร์ตัวแม่ สุริยันจันทรา ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5วัน 3คืน (เม.ย.-ก.ค.62) โดยสายการบิน Lion air เริ่มต้น 13,999.-

MR.TAIWAN-SLZG-64 ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ตึกไทเป101

Read more

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan TG 5 ดาว เจียงไคเช็ค สุริยันจันทรา อาลีซาน ตึกไทเป101 แช่น้ำแร่ส่วนตัว 4วัน 3คืน (ม.ค.-พ.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 28,999.-

MR.TAIWAN-TGFJ-63 ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เที่ยว พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

Read more

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก 5วัน 3คืน (ม.ค.-เม.ย.62) โดยสายการบิน Thai lion air เริ่มต้น 10,900.-

MR.TAIWAN-SLFJ-62 ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน 2018 Taichung World Flora Exposition ถือเป็นงานเทศกาลดอกไม้นานาพรรณที่ผลัดกันบานสะพรั่ง นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้น ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น

Read more

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว สเต๊กสลัดบาร์ 5วัน 4คืน (ก.พ.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Vietjet air เริ่มต้น 16,888.-

MR.TAIWAN-VZIT-61 อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรม

Read more

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว Taipei101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี พักหรู 4ดาว 5วัน 3คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai lion air เริ่มต้น 13,900.-

MR.TAIWAN-SLBI-60 หมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน เดินช็อปปิ้ง ไถจงไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ อนุสรณ์สถาน

Read more

ทัวร์ไต้หวัน T-Ded miracle ไทเป หนาวโถว เจียอี้ ไทจง เมนู ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง 5 วัน 3 คืน (ม.ค.-เม.ย.62) โดยสายการบิน Eva air เริ่มต้น 19,999.-

MR.TAIWAN-BRZG-59 ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (Formosan Aboriginal Culture)

Read more

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิน ชิมไอศรีมร้าน Miyahara 4 วัน 3 คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Vietjet air เริ่มต้น 12,900.-

MR.TAIWAN-VZBI-58 ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็น แหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คอนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ

Read more

ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN อาหลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ทานอาหารบนตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5วัน 4คืน (ม.ค.- มิ.ย.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 23,999.-

MR.TAIWAN-TGZG-55 ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN อาหลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ทานอาหารบนตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5วัน 4คืน (ม.ค.- มิ.ย.62) โดยสายการบิน Thai airways ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์

Read more