ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Premium drift ice พิเศษเมนู ชาบูขาปูยักษ์ ปิ้งย่างยานิกินิกุ 5วัน 3คืน (ก.พ.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 43,999.-

MR.JAPAN-TGPB-141 อะซาฮิคาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจาก เมืองซัปโปโร สวนสัตว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอก ของเมืองอะซาฮิกาวะ ลานสกี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ทั้ง Sled Snow board

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokaido Hakodate winter จิโกกุดานิ ศูนย์อนุรักษ์หมี ทะเลสาบโทยะ 6วัน 4คืน (ก.พ.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 44,599.-

MR.JAPAN-TGPB-140 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็นประจำทุกวัน ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan)

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASHAHIKAWA Ningle Terrace ชมสุนัขลากเลื่อน 5วัน 3คืน (ก.พ.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 40,999.-

MR.JAPAN-TGTR-134 ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 สวนสัตว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด บริเวณช้อปปิ้งย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวะ สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าทั่วไป

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น Wonderful Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ KIRORO RESORT 5วัน 3คืน (เม.ย.-พ.ค.62) โดยสายการบิน Thai air asia x เริ่มต้น 25,900.-

MR.JAPAN-XJIT-133 ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 สวนโอโดริ เป็นสวนที่ได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที่ยวทำรายได้ให้แก่ฮอกไกโดมาก ชมหอนาฬิกาซัปโปโระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้ ตั้งอยู่ในเขตจูโอ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนานิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี ค.ศ

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido ซุปตาร์ บานฉ่ำ จิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ ทะเลสาบโทยะ 5วัน 3คืน (มี.ค.-มิ.ย.62) โดยสายการบิน Thai air asia x เริ่มต้น 25,888.-

MR.JAPAN-XJTR-132 ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ ทะเลสาบโทยะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท   รายละเอียดทั้งหมด  หรือโทร.02-062-9295

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SONGKRAN ซัปโปโร โอตารุ สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ นั่งรถไฟ 5วัน 3คืน (เม.ย.62 สงกรานต์) โดยสายการบิน Thai air asia x เริ่มต้น 43,900.-

MR.JAPAN-XJGJ-130 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด สนุกสนานกับการ “นั่งรถไฟท้องถิ่น” เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ควรพลาด ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ , ย่านซูซูกิโนะ และ ย่านโอโดริ

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido winter panorama ลานสกีชิกิไซ ชมสุนัขลากเลื่อน พิเศษ เมนู ขาปูยักษ์ ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 39,599.-

MR.JAPAN-TGPB-128 อะซาฮิคาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร เป็นเมืองหนึ่งในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด สวนสัตว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด บริเวณช้อปปิ้งย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวะ ให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!!! (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ)

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มอนเบ็ทสึ ซุปตาร์ เรือตัดน้ำแข็ง ลานสกีซัปโปโร สุนัขลากเลื่อน พาเหรดแพนกวิน บุฟเฟต์ขาปู 6วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai air asia x เริ่มต้น 30,888.-

MR.JAPAN-XJTR-119 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มอนเบ็ทสึ ซุปตาร์ เรือตัดน้ำแข็ง ลานสกีซัปโปโร สุนัขลากเลื่อน พาเหรดแพนกวิน บุฟเฟต์ขาปู 6วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai air asia x เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ แฟนคลับ ตามกรี๊ด ลานสกีชิคิไซโนะโอกะ ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน บุฟเฟต์ขาปู 6วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai air asia x เริ่มต้น 29,888.-

MR.JAPAN-XJTR-118 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ แฟนคลับ ตามกรี๊ด ลานสกีชิคิไซโนะโอกะ ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน บุฟเฟต์ขาปู 6วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai air asia x เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด SNOW DRIFT ICE พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู HOKKAE SET ชิมซาซิมิ 6วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 42,999.-

MR.JAPAN-TGPB-114 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด SNOW DRIFT ICE พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู HOKKAE SET ชิมซาซิมิ 6วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำอะ ฟรีเดย์ 1 วัน ลานสกีโคคุไซ บุฟเฟ่ต์ขาปู 5วัน 3คืน (พ.ย.61-มี.ค.62) โดยสายการบิน Air asia x เริ่มต้น 23,888.-

MR.JAPAN-XJTR-112 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำอะ ฟรีเดย์ 1 วัน ลานสกีโคคุไซ บุฟเฟ่ต์ขาปู 5วัน 3คืน (พ.ย.61-มี.ค.62) โดยสายการบิน Air asia x เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5

Read more