ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA วัดคามาคุระ ซากามิโกะรีสอร์ท ไม่มีวันอิสระ 5วัน 3คืน (มี.ค.-เม.ย.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 35,900.-

MR.JAPAN-TGSS-155 วัดคามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยูราอิ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถึงจุดชมวิว ชมทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุชิโกะ ระยะทาง 400 เมตร พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว SAKURA KOKORO ไซตามะ ฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 5วัน 3คืน (มี.ค.-เม.ย.62) โดยสายการบิน Thai lion air เริ่มต้น 26,999.-

MR.JAPAN-SLGS-153 ทะเลสาบอาชิ เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ตั้งอยู่บริเวณตำบลฮาโกเนะ จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ โอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองฮาโกเน่ ตั้งอยู่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นทะเลสาบที่เดินทางไปถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะซึ่งว่ากันว่าสร้างขึ้นมา ราว 1500

Read more

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Saitama ซุปตาร์ พิงค์มอส จิจิบุ คาวาโกเอะ เอ้าเลตชินจุกุ โอไดบะ 5วัน 3คืน (เม.ย.62 สงกรานต์) โดยสายการบิน Thai air asia x เริ่มต้น 22,888.-

MR.JAPAN-XJTR-131 โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ เมืองจิจิบุ

Read more