ทัวร์ยุโรป ยุโรปคลาสสิค 3 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เวนิส มิลาน ลูเซิร์น ยอดเขาจุงฟราว นั่งรถไฟTGV ดิจอง ปารีส 8วัน 5คืน (ก.พ.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 67,900.-

MR.EUROPE-TGMV-71 อิตาลี…มิลาน ดูโอโม -เวนิส จัตุรัสเซนต์มาร์ค-วิหารเซนต์มาร์ค สวิตเซอร์แลนด์…อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้-ทะเลสาบลูเซิร์น-Top Of Europe จุงฟราว ฝรั่งเศส…พระราชวังแวร์ซายน์-ช้อปปิ้งสินค้าห้างดัง Galleria Lafayette-ช้อปปิ้ง Duty Free Paris   รายละเอียดทั้งหมด  หรือโทร.02-062-9295

Read more

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ Bernina Express และ Glacier Express 9วัน 6คืน (มี.ค.-พ.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 84,555.-

MR.EUROPE-TGGG-69 ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 9วัน นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ  กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น

Read more

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ Delight Switzerland เจนีวา มองเทรอซ์ เวเว่ย์ โลซานน์ เบิร์น ซูริค ชาฟฟ์เฮาเซ่น 8วัน 5คืน (ก.พ.-พ.ค.62) โดยสายการบิน Emirate airlines เริ่มต้น 59,900.-

MR.EUROPE-EKFH-64 พิเศษ!! ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส และ นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) แม้จะสูงเพียง 23 เมตร แต่ความกว้างนั้นมากถึง 150 เมตรเลยทีเดียว ด้วยความใหญ่ของน้ำตกทำให้มีละอองน้ำฟุ้งกระจายอยู่โดยทั่ว แต่ความงามของน้ำตกแห่งนี้มากี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลย ทางด้านซ้ายของน้ำตกจะเป็นที่ตั้งของ ปราสาทเวิร์ท (Schloss Worth) วันที่

Read more

ทัวร์ยุโรป Winter top of europe France Switzerland ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา พิเศษ ฟองดูว์, ทานอาหารบนยอดเขา 7วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 55,990.-

MR.EUROPE-TGZT-61 ทัวร์ยุโรป Winter top of europe France Switzerland ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา พิเศษ ฟองดูว์, ทานอาหารบนยอดเขา 7วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส

Read more

ทัวร์ยุโรป Charming alsace villages เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์  7วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 49,990.-

MR.EUROPE-TGZT-58 ทัวร์ยุโรป Charming alsace villages เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์  7วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เที่ยวยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

Read more

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ แมทเธอฮอร์น ทิตลิส Gracier Express 9วัน 6คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 108,900.-

MR.EUROPE-TGPJ-57 ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ แมทเธอฮอร์น ทิตลิส Gracier Express 9วัน 6คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เที่ยวยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์

Read more