ทัวร์ยุโรป ยุโรปคลาสสิค 3 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เวนิส มิลาน ลูเซิร์น ยอดเขาจุงฟราว นั่งรถไฟTGV ดิจอง ปารีส 8วัน 5คืน (ก.พ.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 67,900.-

MR.EUROPE-TGMV-71 อิตาลี…มิลาน ดูโอโม -เวนิส จัตุรัสเซนต์มาร์ค-วิหารเซนต์มาร์ค สวิตเซอร์แลนด์…อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้-ทะเลสาบลูเซิร์น-Top Of Europe จุงฟราว ฝรั่งเศส…พระราชวังแวร์ซายน์-ช้อปปิ้งสินค้าห้างดัง Galleria Lafayette-ช้อปปิ้ง Duty Free Paris   รายละเอียดทั้งหมด  หรือโทร.02-062-9295

Read more

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ล่องเรือกระจก สวนเคอเค่นฮอฟ พระวังแวร์ซายส์ 8วัน 5คืน (มี.ค.-เม.ย.62 สงกรานต์) โดยสายการบิน Qatar airways เริ่มต้น 59,999.-

MR.EUROPE-QRGG-68 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ท่าเรือเมือง บอพพาร์ดใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง ระ หว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของสองฟากฝั่งแม่น้ำไรน์ซึ่งจะไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำมาบดบังทัศนยภาพที่สวยงามเลยแม้แต่สะพานเดียว ชมหมู่บ้านชาวดัชท์เก่าแก่ดั้งเดิมบ้านหลังเล็กน่ารักปลูกอยู่ริมน้ำหน้าบ้านมีแปลงสวนดอกไม้นานาชนิด ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ

Read more

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ Tulip Festival ปารีส บรูจจ์ เกนท์ บรัสเซลส์ รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม กีร์ธฮอร์น ลิซเซ่ ซานน์สคันส์ 8วัน 5คืน (มี.ค.-พ.ค.62) โดยสายการบิน Emirate airlines เริ่มต้น 43,900.-

MR.EUROPE-EKFH-65 พิเศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธฮอร์น หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889-1930  วันที่ รายการ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ 2 ดูไบ –

Read more

ทัวร์ยุโรป Winter top of europe France Switzerland ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา พิเศษ ฟองดูว์, ทานอาหารบนยอดเขา 7วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 55,990.-

MR.EUROPE-TGZT-61 ทัวร์ยุโรป Winter top of europe France Switzerland ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา พิเศษ ฟองดูว์, ทานอาหารบนยอดเขา 7วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส

Read more

ทัวร์ยุโรป Charming alsace villages เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์  7วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 49,990.-

MR.EUROPE-TGZT-58 ทัวร์ยุโรป Charming alsace villages เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์  7วัน 4คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เที่ยวยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

Read more