ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วัน 3คืน ซุปตาร์ เปิดม่าน (พ.ย.-ธ.ค.62) โดยสายการบิน Vietnam airlines เริ่มต้น 28,999.-

  • โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ (Holy Trinity Monastery) สีขาว หลังคาเป็นยอดโดมสีทอง โบสถ์ยอดโดมหัวหอมสีน้ำเงินและสีทองอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ (Chapel Over the Well) “มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ หลังจากนำน้ำมาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้
  • ตลาดอิสมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่นี่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.2003 โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม – พิพิธภัณฑ์ การบันเทิง และแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านหน้าทางเข้าของ Izmailovo Kremlin จะมองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นศิลปะเก่าเเก่ดั้งเดิมของรัสเซีย เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงาม และอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่ และอื่นๆอีกมากมาย
  • จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมทางจิตใจของชาวรัสเซียและยังเป็นที่เก็บศพของเลนิน ซึ่งถูกสร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนนับเป็นล้านชิ้นที่ตอกลงไปบนพื้น จนกลายเป็นลานกว้างใจกลางเมือง จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงาน หรือ กิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ของรัสเซียมาหลายชั่วอายุคน จึงนับว่าเป็นจุดท่องเที่ยวรัสเซียที่ไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อย่างเช่น พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล,พิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ, แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงมอสโกนั่นก็คือห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก ซึ่งปัจจุบันเป็นห้างที่หรูหราและอลังการมาก และอนุสรณ์สถานเลนินซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของประเทศรัสเซีย
  • วิหารเซนต์บาซิล (SAINT BASIL’S CATHEDRAL) ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมอสโคว์ เป็นวิหารที่สวยงามที่มีโบสถ์ 9 โบสถ์ มีรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง และทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ ยอดที่มีสีสันสวยงาม สดใส ตั้งชื่อเล่นให้วิหารนี้ว่า “โบสถ์ลูกกวาด”ที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมาก่อน ในปี พ.ศ. 2095 วิหารแห่งนี้ถูกสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) หลังจากได้สร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างโดยกษัตริย์อีวานที่ 4 นับเป็นความโหดร้ายที่น่าเศร้ายิ่งนัก เพราะว่าไม่ต้องการให้ไปสร้างสิ่งสวยงามเช่นนี้ในที่แห่งใดอีก

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295