ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อาโอโมริ ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน PREMIUM รอบเกาะ (พ.ย.62-มี.ค.63) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 39,888.-

  • วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ เนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปปั้นจะถูกนำมาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี
  • วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได
  • บุเคะยะชิกิ (Bukeyashiki) และบ้านเรือนของพ่อค้าซึ่งยังคงได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาราว 400 ปีแล้วก็ตาม ทำให้ที่นี่ได้รับฉายาว่าเป็น เกียวโตน้อย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลือบ้านซามูไรที่เปิดให้เข้าชมเพียง 6 หลัง และหากเดินเล่นจนรู้สึกเมื่อย ก็สามารถนั่งรถลากชมเมืองได้ด้วย
  • ตลาดปลาฟูรุคาวะ (Furukawa Fish Market หรือ Aomori Gyosai Center) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง >>วันนี้ทุกท่านจะได้รับประทานอาหารเที่ยงช้ากว่าปกติ เนื่องจากเดินทางไกล แต่ระหว่างทางรถบัสจะหยุดพัก ณ จุกพักรถ ลูกค้าสามารถซื้ออาหารรับประทานรองท้องก่อนได้) ตลาดปลาฟูรุคาวะ เป็นตลาดปลาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ ท่านจะได้ลิ้มรสกับอาหารทะเลสดๆ จากท้องถิ่น ผัดสดผักดองชนิดต่างๆ HILIGHT!!! ของตลาดปลาแห่งนี้ คือ ให้นักท่องเที่ยวได้สร้างสรรค์ข้าวดงบูริ (donburi ข้าวราดหน้าต่างๆ) ด้วยตนเอง เรียกว่า นกเคะดน (Nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจำท้องถิ่น ที่ขายอยู่ภายในตลาดเป็นประจำทุกวันที่ตลาดเปิด
  • นั่งรถไฟชินคันเซน รถไฟความเร็วสูงที่จะทำให้ท่านประหยัดเวลาเดินทาง เพื่อนำท่านไปยัง สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ โฮคุตะ (Shin Hakodate Hokuto Station)
  • นั่ง กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate Night View) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) สูง 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม
  • สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ
  • ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295