ทัวร์ญี่ปุ่น PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS ไม่มีฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน 3คืน (เม.ย.-มิ.ย.62) โดยสายการบิน Thai lion air เริ่มต้น 24,999.-

MR.JAPAN-SLPB-166

  • ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิ
  • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
  • เจแปนแอลป์ นำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ
  • ปราสาทมัตสึโมโตะ(Matsumoto Castle) ให้ท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมัตสึโมโตะ
  • เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ซึ่งบริเวณนี้ได้ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองการค้า และร้านค้าชายคาบ้านบนถนนเก่าแก่แห่งนี้ พื้นที่ทั้งหมดได้รับเลือกให้เป็นเขตติดต่อทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
  • สำหรับท่านที่ต้องการเข้าชมงานประดับไฟสุดอลังการของญี่ปุ่น Nabanano sato Illumination ชำระเพิ่มท่านละ 2500 เยน (ไม่รวมค่าเดินทาง)
  • หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่ในบริเวณสวน Hisaya Odori Park เป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295