ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO FUJI วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 6วัน 4คืน (เม.ย.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 49,900.-

MR.JAPAN-TGSS-159

  • วัดโทไดจิ เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็นวัดสำคัญที่สุดของเมืองนารา
  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการนับถือในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย
  • สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก
  • ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
  • ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้
  • โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติ ที่เกิดจากเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจิ
  • พิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป “นิชชินคัพนู้ดเดิล”ซึ่งในปี 1958 “คุณโมโมฟุกุ อันโดะ”เป็นผู้คิดค้นผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้เป็นครั้งแรกในโลก
  • ร้าน 100 เยนเท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 8%) อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ
  • วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น
  • ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมทั้งสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295