ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (Forever) ไม่มีวันอิสระ 5วัน 3คืน (มี.ค.-พ.ค.62) โดยสายการบิน Air asia x เริ่มต้น 20,888.-

MR.JAPAN-XJTR-158

  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ
  • บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
  • เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก
  • เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
  • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าอัตสึตะ
  • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
  • ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
  • FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295