ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA วัดคามาคุระ ซากามิโกะรีสอร์ท ไม่มีวันอิสระ 5วัน 3คืน (มี.ค.-เม.ย.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 35,900.-

MR.JAPAN-TGSS-155

 • วัดคามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยูราอิ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถึงจุดชมวิว ชมทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุชิโกะ ระยะทาง 400 เมตร
 • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
 • อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย
 • ซากามิโกะรีสอร์ท (Sagamiko Resort) เป็นสวนสนุกขนาดเล็กอยู่ภายใน รีสอร์ทคอมเพล็ทตั้งอยู่ข้างๆทะเลสาปซากามิโกะ
 • ศาลเจ้าเมย์จิ ศาลเจ้าชินโตที่ทำจากไม้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของพระจักรพรรดิเมจิที่สวรรคต เมื่อปี ค.ศ. 1912
 • ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตรอกทาเคชิตะ ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟู้ด ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมายหลายร้าน
 • ตลาดปลาโทโยสุ ตลาดปลาแห่งใหม่ที่เปิดตัวขึ้นเพื่อ มาแทนตลาดปลา สึคิจิ ซึ่งเป็นตลาดปลาที่เปิดทำการมากว่า 80 ปี
 • โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ำด้วยผู้คนมากมาย
 • จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ จุดชมซากุระชื่อดังอีกแห่งของกรุงโตเกียว เพลิดเพลินไปกับความงดงาม
 • วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น
 • ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมทั้งสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295