ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ ที่พัก 4ดาว 3วัน 2คืน (เม.ย.62 วันสงกรานต์) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 28,900.-

MR.HONGKONG-TGHP-85

  • เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
  • นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
  • หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
  • ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
  • ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ
  • ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
  • ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
  • พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295