ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9วัน 8คืน (เม.ย.-มิ.ย.62) โดยสายการบิน Sichuan airlines เริ่มต้น 45,999.-

MR.CHINA-3USS-56

 • เขื่อนหลิวเจียเสีย ท่านจะได้ล่องเรือ เพื่อชมความงามของทิวทัศน์สองฟากฝั่ง และชมพระพุทธรูป วัดปิ่งหลิงซื่อ
 • อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง หรือ หวงเหอหมู่ชิง จากสะพานจงซานเดินเลียบแม่น้ำมาตามถนนปิงเหอตงลู่
 • สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง “หวงเหอตี้อี้เฉียว” ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน มีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D2743 : 07.55-11.26 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองจางเย่
 • เขาสายรุ้งตันเซี๋ย (รวมรถแบตเตอรี่) เทือกเขาตันเซี๋ยมีแนวเขาเป็นลวดลาย ริ้วสีสวยงามดุจอัญมณีต่างๆ ที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เป็นที่มหัศจรรย์ยากจะเชื่อสายตาแก่ผู้ที่มาเยือน
 • เมืองเจียอวี้กวน ท่านจะได้ชม กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน (รวมรถแบตเตอรี่) สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ป้อมปราการตั้งอยู่บนความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 • เนินทรายหมิงซาซาน (เขาทรายร้องไห้) เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 กิโลเมตร สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว ขาว ดำ เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน
 • ถ้ำม่อเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม
 • ภาพยนต์ 3 มิติ ชมประวัติความเป็นมาของเส้นทางสายไหม และกำเนิดของถ้ำม่อเกาคู ในช่วงที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ นานา
 • หั่วเอี้ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองศ์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ
 • เจดีย์ซูกงถ่า หรือ มัสยิดเอ่อหมิ่น เป็นเจดีย์ของชาวมุสลิม ที่สูงใหญ่มาก ชื่อ เอ๋อหมิ่น นิเนเรต์ หมายถึง เจดีย์แห่งการรำลึกถึง เอ๋อหมิ่นโฮจา
 • ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ ตั้งอยู่บนยอดเขาเฝ๋อเก๋อต๋ง ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงว่า “สวยงามดุจสรวงสวรรค์” โดยมีความเชื่อว่ามีสระเล็กๆ อยู่ 1 สระ ซึ่งเป็นสระที่เจ้าแม่เทียนมู่เหนียงล้างเท้าก่อนกลับขึ้นไปบนสวรรค์

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295