ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA กัวลาฯ ปุตราจาย่า เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3วัน 2คืน (ก.พ.-มิ.ย.62) โดยสายการบิน Malaysia Airlines เริ่มต้น 6,999.-

MR.MALAYSIA-MHSH-06

  • สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
  • พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
  • นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
  • ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
  • สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
  • ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
  • สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295