ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA JAPAN ALPS โมจิถั่วแดง หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ปราสาทอินุยามะ 5วัน 3คืน (พ.ค.-มิ.ย.62) โดยสายการบิน Air asia x เริ่มต้น 25,999.-

MR.JAPAN-XJGS-136

  • ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนบธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995
  • ห้างอิออน จัสโก้ มัตซึโมโต้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรือเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ญีปุ่น
  • สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route)
  • ปราสาทอินุยาม ะ(Inuyama Castle) ตั้งอยู่ด้านบนของเนินเขาเล็กๆที่ติดแม่น้ำคิโซ(Kiso River) ภายในเมืองอินุยามะ(Inuyama) จังหวัดไอจิ(Aichi) ปราสาทแห่งนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งเมื่อมาเยือนเมืองอินุยามะแล้วไม่มาไม่ได้เลยนะคะ เพราะนับเป็น 1 ใน 12 อันดับของปราสาทดั้งเดิมในญี่ปุ่น
  • วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) ตั้งอยู่ภายในเมืองนาโกย่า(Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya)
  • DREAM JAZZ เอาท์เล็ทปาร์ค เป็นแหล่งช็อปปิ้งในร่มยอดนิยม สถานที่กว้างขวางโออ่าเดินสบายๆ มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 56 ร้าน

 

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295