ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido ซุปตาร์ บานฉ่ำ จิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ ทะเลสาบโทยะ 5วัน 3คืน (มี.ค.-มิ.ย.62) โดยสายการบิน Thai air asia x เริ่มต้น 25,888.-

MR.JAPAN-XJTR-132

  • ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
  • เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ ทะเลสาบโทยะ
  • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
  • ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท

 

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295