ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Saitama ซุปตาร์ พิงค์มอส จิจิบุ คาวาโกเอะ เอ้าเลตชินจุกุ โอไดบะ 5วัน 3คืน (เม.ย.62 สงกรานต์) โดยสายการบิน Thai air asia x เริ่มต้น 22,888.-

MR.JAPAN-XJTR-131

  • โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
  • พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น
  • เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
  • ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ เมืองจิจิบุ ไซตามะ
  • ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295