ทัวร์ญี่ปุ่น Wonderful Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ KIRORO RESORT 5วัน 3คืน (เม.ย.-พ.ค.62) โดยสายการบิน Thai air asia x เริ่มต้น 25,900.-

MR.JAPAN-XJIT-133

  • ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416
  • สวนโอโดริ เป็นสวนที่ได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที่ยวทำรายได้ให้แก่ฮอกไกโดมาก
  • ชมหอนาฬิกาซัปโปโระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้ ตั้งอยู่ในเขตจูโอ
  • ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนานิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1869 นับตั้งแต่ก่อสร้างมาก็มีอายุมากกว่า 140 ปีแล้วและได้มีการอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4องค์
  • เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า The Hill of the Buddha เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายในพื้นที่ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที่เปิดให้เช้าชมเมื่อปลายปี 2015
  • KIRORO SKI RESORT ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา สำหรับในช่วงฤดูหนาวจะปกคลุมด้วยหิมะแสนนุ่ม
  • เมืองโอตารุ Otaru เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20

 

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295