ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก 5วัน 3คืน (ม.ค.-เม.ย.62) โดยสายการบิน Thai lion air เริ่มต้น 10,900.-

MR.TAIWAN-SLFJ-62

  • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
  • 2018 Taichung World Flora Exposition ถือเป็นงานเทศกาลดอกไม้นานาพรรณที่ผลัดกันบานสะพรั่ง
  • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป
  • สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้น
  • ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295