ทัวร์ล่องเรือสำราญ GENTING DREAM 3 NIGHTS สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี 3 คืน (ก.ย.- ต.ค.61) ล่องเรือกับ DREAM CRUSIES เริ่มต้น 10,400.-

MR.CRUSIES-GDGH-01

ทัวร์ล่องเรือสำราญ GENTING DREAM 3 NIGHTS สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี 3 คืน (ก.ย.- ต.ค.61)

ล่องเรือกับ DREAM CRUSIES

ทัวร์ล่องเรือ 3 คืน โดย Genting Dream   เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนำลงทะเลล่องในปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพัก ทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ ถ้วนเลยทีเดียว เที่ยวปีนัง เป็นเมืองแห่งมรดกโลกพร้อมกับเมืองมะละกา ด้วยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไว้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 จึงทำให้ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกจนถึงปัจุบัน เที่ยวเกาะลังกาวี เกาะมนต์ขลัง 

ตารางโปรแกรม

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1 ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
2 ต้อนรับสู่ ปีนัง ประเทศ มาเลเซีย
3 ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
4 เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์

อัตราค่าบริการ

** ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง **

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ผู้ใหญ่ คนที่ 1-2 10,400 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ผู้ใหญ่ คนที่ 3-4 10,400 บาท / ท่าน
เด็กอายุตำกว่า 2 ขวบ คนที่ 3-4 5,000 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีระเบียง ผู้ใหญ่ คนที่ 1-2 14,000 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีระเบียง ผู้ใหญ่ คนที่ 3-4 14,000 บาท / ท่าน
เด็กอายุตำกว่า 2 ขวบ คนที่ 3-4 6,000 บาท / ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 8. ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – กรุงเทพ (ชั้นประหยัด)
 9. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ – ท่าเรือ – สนามบินสิงคโปร์

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก
 2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ

 

 

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือติดต่อสอบถาม คลิก